Beta version

Performanssipankki / Performance Art Bank

Tilaa Esitys

Kuinka tilaan performanssiesityksen?

Performanssi on aika- ja paikkasidonnainen taideteos, jota määrittää taiteilijan läsnäolo teoksen esittämishetkessä joko esiintyjänä tai yleisöä osallistavan tapahtuman käynnistäjänä. Mutta kuten Performanssipankin teoksia selatessa voi havaita, tämä on määritelmä, joka kumoutuu usean teoksen kohdalla. Parhaan käsityksen performanssiteosten lukemattomista mahdollisista ilmenemismuodoista saakin yksittäisiä teoksia tarkastelemalla. Performanssipankki esittelee teoksia teksti- ja kuvadokumentteina, jotka eivät tietenkään kykene esittämään teoksen todellista tuntua, mutta herättävät mielenkiintoa nähdä enemmän.

Performanssipankki tarjoaa tietoa teoksista, jotka ovat jo vähintäänkin kertaalleen yleisölle esitettyjä ja jotka ovat myös uudelleen esitettävissä eli tilattavissa. Teostiedoista käy sisältökuvauksen ohella ilmi esityksen kesto, materiaalit sekä tilaa ja tekniikkaa koskevat vaatimukset. Performanssiteoksen esityskorvaus neuvotellaan taiteilijan kanssa tilauskohtaisesti. Esityskorvaukseen sisältyvät esiintymispalkkio, mahdolliset materiaalikulut ja matkakorvaukset. Mikäli tilaaja haluaa tallenteen performanssiteoksesta, on siitä sovittava taiteilijan kanssa erikseen. Tällöin teoksen tilaushintaan tulee sisällyttää myös tallentamisesta (video ja/tai valokuva) aiheutuvat kustannukset.

Mikäli haluat tilata performanssiesityksen tai tietää lisää teoksesta, löydät taiteilijan yhteystiedot hänen nimeään klikkaamalla. Taiteilijaprofiilista löytyy tietoa myös taiteilijan aikaisemmasta toiminnasta ja koulutuksesta sekä mahdollisesti myös linkki hänen kotisivuilleen. Taiteilijalla voi olla Performanssipankissa useampiakin teoksia, jotka näkyvät listauksena hänen profiilissaan.

Ja sitten vain esitystä valitsemaan!

Book a Show

How Do I Order a Work of Performance Art?

A performance is time- and site-specific work of art, which is usually indicated by the presence of the artist, either as a performer or as a facilitator of a participatory performance. However, as you can easily see by browsing the works in the Performance Bank, this is a definition disproved by many performances. Only by examining many individual works is it possible to get an idea of the different manifestations of performance art. The Performance Art Bank presents works through text and images, which of course don't manage to convey the same impression as the live event, but will definitely evoke interest in seeing more.

The Performance Art Bank offers information about works that have been performed for an audience at least once, and which are also repeatable and available to order. For each performance you’ll find a description as well as info about the duration, materials, and requirements for the space and technical equipment. The price of the performance is negotiated together with the artist according to each situation. The price consists of a performance fee as well as possible material and travel costs. If the subscriber wants to get a documentation of the performance, this should be agreed separately with the artist. In these cases, the performance price will also include video and/or photography fees.

If you’re interested in ordering a performance, or you’d like to know more about a specific work, contact the artist directly by clicking his or her name. Artist profile pages also include information about their previous works, other works currently available, education, and/or a link to their home page.

We think you’ll find plenty of works to interest you. Go ahead and start browsing!